Kredi Haber
KOSGEB Nedir? KOSGEB Destekleri ve Kredi Başvuru
2

KOSGEB olarak ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak amacıyla 1990 yılından beri KOBİ ve Girişimcilere geri ödemeli ve ödemesiz olarak destekler vermektedir. Her geçen gün destek programlarını KOBİ ve Girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilemekte. KOBİ ve Girişimcilere sağlamış oldukları eğitim, hibe ve kredi faiz destekleri ile devletin veren elini temsil etmektedir.

KOSGEB NEDİR?

Türkiye’de 81 ilde 92 müdürlüğü bulunan KOSGEB, girişimcilik eğitimleriyle tüm desteklerini ücretsiz ve aracısız vermektedir. KOBİ’lerin daha hızlı, daha kolay ve daha az belgeyle başvuru yapabilmeleri adına hizmetler e-Devlet sistemine taşınmış durumda. KOSGEB, Avrupa Birliği COSME Programı’nın ulusal koordinatörüdür. Güçlü ve öncü misyonuyla 5 kıtada 50’den fazla ülkeyle imzalanan protokoller aracılığıyla KOSGEB, deneyimlerini paylaşmaktadır. Girişimciler, KOSGEB ile birlikte hayallerine kavuşuyor, işletme sahibi oluyor. Yeni fikirler KOSGEB ile birlikte ortaya çıkıyor.

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarını desteklemektedir. Yerli ve milli üretimin öncüsü olmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımıyla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımları desteklemektedir. KOSGEB, KOBİ ve Girişimciler için dönüşümün zirvesinde Türkiye’nin yerli ve milli üretiminin kurumsal vizyonuna yön veriyor.

KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ ve Girişimciler rekabet güçlerini KOSGEB ile geliştiriyor. Türkiye’de girişimcilik kültürü KOSGEB faaliyetleri ile daha nitelikli olarak yaygınlaşıyor. KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla girişimciliğin gelişmesine öncülük ediyor. KOBİ ve Girişimcilerden sorumlu ulusal kuruluş olan KOSGEB, faaliyet ve destekleri ile devletin veren elini temsil ediyor. Türkiye’de 81 ilde 92 müdürlüğü bulunan KOSGEB, girişimcilik eğitimleri ve tüm desteklerini ücretsiz ve aracısız veriyor. KOSGEB, 11 ana başlıkta topladığı destek ve hizmetlerle KOBİ ve Girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli destek programları sunuyor.

KOSGEB KREDİ

GERİ ÖDEMESİZ 50 BİN TL, GERİ ÖDEMELİ 100 BİN TL

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, Girişimcilik Destek Programı ile geri ödemesiz 50 Bin, geri ödemeli 100 Bin olmak üzere 150 Bin liraya kadar destek sağlıyor. KOSGEB, genel destek programı kapsamında KOBİ’lere 15 farklı konuda toplam 470 Bin liraya kadar destek imkanı sunuyor. Teknolojik, yenilikçi ve inovatif bir fikri olan KOBİ’ler için Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek programlarına 1 milyon 500 Bin liraya kadar destek veriyor. KOBİGEL, KOBİ Gelişim destek programı ile kapasitesini geliştirmek ve rekabet gücünü yükseltmek isteyen KOBİ’lerin projelerine 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon lira destekle bölgesel ve sektörel alanlarda odaklanmayı sağlıyor.

KULUÇKA MERKEZİ KURULMASINA 3 MİLYON 850 BİN DOLAR DESTEK

Uluslararası alanda Ar-Ge ve teknoloji geliştirme odaklı çalışmak isteyen KOBİ’ler için uluslararası hızlandırıcı destek programına 60 bin dolar, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasına 3 milyon 850 bin dolara kadar destek vererek Türk KOBİ’lerinin uluslararasılaşmasına katkı sağlıyor. Güçlerini birleştirerek daha büyük işler yapmak isteyen KOBİ’lere İş Birliği – Güç Birliği Destek Programı ile 1 Milyon 500 bin liraya kadar destekle yeni ve büyük birlikteliklerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası’nda işlem görebilmesi için 100 bin liraya kadar destekle kurumsallaşmaya yönlendiriyor. Türkiye genelinde 9 ilde toplam 11 adet metal ve plastik kauçuk laboratuarı ile yerli üretime katkı sağlıyor. KOBİ’lere 95 farklı testte en uygun maliyetle yaptırabileceği laboratuar hizmetleri sunuyor.

FİNANSAL SORUN ÇÖZÜMLERİNE 300 BİN LİRA DESTEK

KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümünde kredi faiz desteği ile 300 bin liraya kadar faiz giderlerini karşılıyor. KOBİ ve Girişimcilerin küresel pazarlarda rekabet edilebilirliğinin artırılması ve dünyadaki gelişmelere uyum sağlanması amacıyla KOSGEB, uluslararası alanda da muadil kuruluşlarla iş birliği yapıyor. KOBİ’lerin desteklenmesi için çeşitli politikalar ve mekanizmalar geliştiriyor ve uluslararası platformlarda yenilikçi destekleme araçlarına erişim sağlıyor. Ülkemizin Avrupa Birliği COSME Programı’na katılımı bu yönde atılan önemli adımlardır. KOSGEB, COSME Programı’nın ulusal koordinatörüdür. Güçlü ve öncü misyonuyla 5 kıtada 50’den fazla ülkeyle imzalanan protokoller aracılığıyla KOSGEB, deneyimlerini paylaşıyor, ülkelerde rol model olmaya devam ediyor.

Türkiye’de KOBİ denince uluslararası kuruluşlarda da KOSGEB, akla ilk gelen kurum oluyor. KOSGEB başarılı KOBİ ve Girişimcileri ödüllendiriyor. 2012 yılından itibaren markalaşan KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 3 ana kategoride ve 9 ayrı boşlukta her yıl binlerce aday arasından sahiplerini buluyor. Ülkenin her köşesinde yazılan sessiz başarı hikayelerini Türkiye ile paylaşıyor. “Sen de Yapabilirsin” diyerek üreten Türkiye’ye cesaret veriyor. KOSGEB, Anadolu ve Trakya’nın yerli ve milli üretimine katkı sağlayarak Türkiye’nin KOBİ politikalarına yön veriyor.

İlgili Konular

ZİYARETÇİ YORUMLARI (Toplam 2 Yorum Var)
  1. Bilal dedi ki:

    Sınıf öğretmeniyim benimle birlikte 5 öğretmen tanıdığım var ortaklaşa okul açmak için başvuru yapıyorum
    Gereğini arz ederim

  2. Serdal Tülek dedi ki:

    Salça fabrikası kurmak istiyorum saygılar

BİR YORUM YAZ